Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam
Có một lời bình to

“Nói với em”

  1. Avatar Vào lúc 7:52 pm ngày 26 August, 2012 Sáu Hỉ bình luận:

    Bài thơ này thật hay, học từ nhỏ giờ vẫn còn nhớ.


ví dụ: http://www.example.com

Lời bình: (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)