Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam
Có 4 lời bình to

“Mắt buồn”

 1. Avatar Vào lúc 10:36 am ngày 29 September, 2008 hongcong bình luận:

  Thơ của ông là nhứt trong thiên hạ rồi, bình làm sao cho điểm làm sao đây?


 2. Avatar Vào lúc 4:54 pm ngày 2 March, 2009 Linh phong bình luận:

  “Tấm thân thể với canh dài bão giông”: thiệt là diệu. Ngẫm mà xem, với thân thể, với năm tháng chảy trôi mỗi phút mỗi giờ, chẳng phải sống là đi cùng “canh dài bão giông” sao? Bao giờ thơ ông cũng nồng ấm, chân tình như vậy. Với bản thân và với người khác, nhiều khi nghiêng ngửa khóc cười nhưng vẫn tin yêu tràn ngập vào con người, vào cuộc đời.


 3. Avatar Vào lúc 10:28 pm ngày 4 March, 2009 Linh phong bình luận:

  Để hiểu bài thơ, nhất thiết phải đọc kỹ cả lời đề từ. Lời bình trên kia thật chưa đọc lời đề từ vậy.


 4. Avatar Vào lúc 10:14 pm ngày 15 April, 2011 Chou Nguyen bình luận:

  “Còn hai con mắt khóc người một con” câu này hình tượng đa nghĩa quá, ai hiểu như thế nào chia sẻ cho mình tham khảo với…


ví dụ: http://www.example.com

Lời bình: (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)