Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam
Có một lời bình to

“Mùa thu cho em”

  1. Avatar Vào lúc 1:56 pm ngày 15 December, 2009 Thuy Van bình luận:

    Xin vui lòng cập nhật cho tôi những bài thơ tình tuyệt vời nhất!


ví dụ: http://www.example.com

Lời bình: (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)