Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam
Có một lời bình to

“Bài thơ bên cửa sổ”

  1. Avatar Vào lúc 1:00 am ngày 8 March, 2012 Thơ: bài thơ bên cửa sổ « HaNoMi's Blog bình luận:

    [...] Bài thơ bên cửa sổ Tác giả: Bùi Sỹ Nguyên                            (thica.net) [...]


ví dụ: http://www.example.com

Lời bình: (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)