Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam
Có một lời bình to

“Quả sấu non trên cao”

  1. Avatar Vào lúc 9:32 pm ngày 7 January, 2011 Lã Thị Tuyết Ngân bình luận:

    Nhà thơ Xuân Diệu là nhà thơ nổi tiếng về loại thơ tinh yêu. Bài thơ Quả sấu non trên cao rất hay. Bài thơ này tả rất rõ về quả sấu tơ. Mấy khổ đầu tả về quả sấu tơ bằng những từ ngữ rất hồn nhiên. Các khổ thơ còn lại nói về quá trình của lớn lên của nó và đặc điểm. Hai khổ cuối nói lên sức mạnh của quả sấu non cho dù thế nào. Bài thơ này hay và hoàn chỉnh.


ví dụ: http://www.example.com

Lời bình: (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)