Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam
Có một lời bình to

“Nhớ hờ”

  1. Avatar Vào lúc 3:28 pm ngày 20 December, 2011 huynhly bình luận:

    Không chắc có cùng nỗi “nhớ” nhưng cái “hờ” rất thường trực, buồn không lí giải…những nỗi buồn! một bài thơ rất Huy Cận! Thích!


ví dụ: http://www.example.com

Lời bình: (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)