Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam
Có một lời bình to

“Kết luận”

  1. Avatar Vào lúc 8:54 am ngày 11 October, 2010 BÙI HẢI ĐĂNG bình luận:

    Bài thơ ngắn gọn,thấm đẫm triết lý nhân sinh. Phải là Người
    trải nghiệm nhiều đau khổ buồn vui của cuộc đời đầy biến động, Ông mói viết được như vậy!
    Cuộc đời dài,ngắn…chỉ có tuổi thơ là đẹp mãi trong ta…


ví dụ: http://www.example.com

Lời bình: (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)