Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Trưng Nữ Vương

  Tác giả: Ngân Giang

  Thù hận đôi lần chau khóe hạnh
  Một trời loáng thoáng bóng sao rơi.
  Dồn sương vó ngựa xa non thẳm
  Gạt gió chim bằng vượt dặm khơi.

  Ngang dọc non sông đường kiếm mã,
  Huy hoàng cung điện nếp cân đai.
  Bốn phương gió bãi lùa chân ngựa,
  Tám nẻo mưa ngàn táp đóa mai.

  Máu đỏ cốt xong thù vạn cổ
  Ngai vàng đâu tính chuyện tương lai!
  Hồn người chín suối cười an ủi
  Lệ nến năm canh rỏ ngậm ngùi.

  Lạc tướng quên đâu lời huyết hận
  Non Hồng quét sạch bụi trần ai.
  Cờ tang điểm tướng nghiêm hàng trận,
  Gót ngọc gieo hoa ngát mấy trời…

  Ải Bắc quân thù kinh vó ngựa
  Giáp vàng, khăn trở lạnh đầu voi,
  Chàng ơi! Điện ngọc bơ vơ quá!
  Trăng chếch. Ngôi trời bóng lẻ soi.

  Bình luận

  ví dụ: http://www.example.com

  Lời bình: (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)