Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Gió thoảng qua cầu

  Tác giả: Y Sa

  Người tìm chi giữa cuộc đời?
  bao nhiêu năm tháng
  trả rồi lại mua.

  Đành như được – đành như thua!
  được vui mấy bận
  buồn thua mấy lần?
  Đành như thăng – đành như trầm
  Nam Kha nhất mộng
  vừa không? chẳng vừa?

  Đành như có – đành như chưa!
  Áo phai màu áo
  đã vừa niềm đau?

  Ta nghe gió thoảng qua cầu.
  con sông ôm nước
  pha màu thời gian.

  Màu thời gian – nẻo nhân gian
  trăm năm cũng một
  dặm đàng mà thôi!
  Rồi ra phiến lá giữa trời.
  người tìm chi giữa
  cuộc đời ảo hư?

  (Chuyện ngàn năm – NXB Văn Nghệ – TPHCM, 1992)

Bình luận

ví dụ: http://www.example.com

Lời bình: (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)