Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam
Có một lời bình to

“Ừ, thì em nhớ anh”

  1. Avatar Vào lúc 6:30 pm ngày 19 December, 2012 yên bình luận:

    cảm ơn tác giả


ví dụ: http://www.example.com

Lời bình: (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)