Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Đỗ Trung Lai


 • Đêm sông Cầu


  […]

  Tiếng một con tôm búng nước
  Vó bè ai cất sau lưng
  Sao trời lọt qua mắt lưới
  Rơi đầy xuống cả mặt sông

  Con sông của người quan họ
  Suốt đời nước chảy lơ thơ
  Em ơi! Em là cô gái
  Từ lâu anh đợi anh chờ

  Em là cô tấm thảo hiền
  Đến giữa đời anh trảy hội
  Tình đã trao nhau êm đềm
  Mà vẫn mắt nhìn bối rối

  Sông Cầu khi đầy khi vơi
  Chảy ngang qua câu quan họ
  Ướt đầm vạt áo bao người
  Vạt thương ướt cùng vạt nhớ

  […]