Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Thế hệ bốn lăm

  Tác giả: Tạ Ký

  […]

  Chúng tôi:
  Thế hệ bốn lăm
  Vui chưa bao nhiêu nhiều lúc khóc thầm
  Một phần tư thế kỷ
  Lừa lọc, gian ngoa, một bầy ác quỷ
  Tuổi thanh xuân tàn như một giấc mơ!
  Hoảng hốt, điên cuồng, nhẫn nhục, bơ vơ
  Nắm tay nhỏ đưa lên trời phản đối
  Và tự hỏi: Mình làm gì nên tội?

  […]

  Chúng ta làm gì?
  Thuyền con trong cơn gió chướng!

 • Cất vó chạy rong

  Tác giả: Vũ Hữu Định

  […]

  – Con yêu dấu ! hãy tìm hơi ấm mẹ
  Những đêm mưa nhà dột gió lò
  – Em yêu dấu hãy ru con bằng những
  Lời yêu đời mềm ngọt, thơm tho
  Đừng để con nghe những lời gian khổ
  Khúc hát hai ta đã hát một đời
  Em cứ hát, dẫu giọng khàn đứt cổ
  Cho con tròn những giấc thảnh thơi

  […]

  – Cha con xưa cũng nhầm tuổi ngọ
  Đường gian nan đã chạy suốt kiếp người
  Bây giờ ngựa đã phi lên núi
  Đời buộc thêm cương chỉ một đường đi
  Có những buổi chiều đầu non uống rượu
  Nhớ mẹ, thương em, ngựa hí tiếng gì?

 • Cảm đề Đoạn trường tân thanh

  Ý đã cao mà bút đã tinh
  Nòi si vạn thuở một dây tình
  Cảm thông đến cả trời Nam quốc
  Luân lạc riêng gì gái Bắc kinh
  Hạt bụi nhớ quên lòng đại khối
  Hoa đèn thức ngủ bướm Trang sinh
  ấy ai soi tấm gương “tài lụy”
  có thấy hồn ai nhập bóng mình?

  Ôi Thúy Kiều xưa khóc Đạm Tiên
  Hoàng lang giờ lại khóc Tiên Điền
  dây thông cảm buộc từ ba kiếp
  sổ đoạn trường ghi chẳng một tên
  xác mới đây còn thân cũ nhớ
  trời xanh đâu chỉ má hồng ghen
  bốn trăm năm lẻ tình khôn dứt
  lệ trước mồ chưa ráo trước đèn.

 • Một ngày

  Tác giả: Đinh Long

  Thế rồi bùn đánh sang ao
  Thế rồi sóng thấp sóng cao một ngày
  Thế là tay lại trắng tay
  Không ăn phải ớt mà cay âm thầm
  Nửa đời gạo chợ nước sông
  Nửa đời ngậm ngải tìm không thấy trầm
  Không ăn mà lại ngậm tăm
  Không đui mà lại nhìn không thấy gì