Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Hồ trường

  Tác giả:

  Đại trượng phu
  Không hề xé gan, bẻ cột
  Phủ cương thường
  Hà tất tiêu dao
  Bốn bể luân lạc tha phương
  Trời Nam, nghìn dặm thẳm
  Non nước, một màu sương
  Chí chưa thành, danh chưa đạt
  Trai trẻ bao lăm, mà đầu bạc
  Trăm năm thân thế, bóng tà dương
  Vỗ gươm mà hát, nghiêng bầu mà hỏi
  Trời đất mang mang
  Ai người tri kỷ…
  Lại đây cùng ta
  Chung cạn một hồ trường!
  Hồ trường, hồ trường
  Ta biết rót về đâu…
  Rót về Đông phương
  Nước biển Đông chảy xiết
  sinh cuồng loạn
  Rót về Tây phương
  Mưa Tây sơn từng trận
  chứa chan!
  Rót về Bắc phương
  Ngọn Bắc phong vi vút
  đá chảy cát vương!
  Rót về Nam phương
  Trời Nam mù mịt…
  Có người quá chén
  như điên, như cuồng…
  Nào ai tỉnh…
  Nào ai say…
  Chí ta, ta biết
  Lòng ta, ta hay
  Nam nhi sự nghiệp ư…
  Hồ thỉ
  Hà tất
  cùng sầu với cỏ cây.

Bình luận

 1. ĐỌC THƠ NGUYỄN BÁ TRÁC,
  BÀI “HỒ TRƯỜNG”

  Khí phách nam nhi là thế đấy
  Trời Nam để lại một vần thơ
  Chí từng vì nước đi giong ruỗi
  Nhìn lại quê hương chẳng bến bờ !

  Trời Tây căm gió rét
  Tuyết lạnh chạnh niềm đau
  Thơ bén hơn gươm sắc
  Tha phương góc bể khí không nhàu !

  Tâm sự một bầu
  Đâu người tri kỷ
  Hồ trường đơn độc
  Nhấp canh thâu !

  Trượng phu chí cả nào ai biết
  Sao để lại sầu với cỏ cây ?

  Hồ trường, hồ trường
  Bài thơ đầy cảm khái
  Uất khí bốc lên tràn rượu nhạt
  Nam nhi hồ thỉ lại thêm sầu !

  Tỉnh say, say tỉnh
  Mình ta biết, mình ta hay
  Có phải trước sau đời vẫn vậy
  Nam nhi sự nghiệp một niềm đau !

  Khẳng khái ở đây
  Tàn rượu càng thêm hận
  Đâu phải công danh chỉ giải sầu ?

  Thật bài thơ thế kỷ
  Hùng khí ngất sao ngâu !

  Đọc mãi đọc hoài không thấy chán
  Can trường nay Bá Trác về đâu ?

  NHÀ THƠ ĐẠI NGÀN
  10/01/16)

ví dụ: http://www.example.com

Lời bình: (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)