Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Giới thiệu


  Chào mừng bạn đến với Thica.net!

  Điều trước tiên, không như Thi Viện, Đặc Trưng hoặc Thư Quán, Thica.net không phải là một bộ bách khoa toàn thư hay một công trình sưu tầm thơ. Bạn sẽ không tìm thấy ở đây toàn bộ tác phẩm trong suốt sự nghiệp của một nhà thơ nào. Tất cả những bài thơ được đăng trên Thica.net là do sự lựa chọn cá nhân, chính vì vậy khó tránh khỏi “cảm tính”, “một chiều”, nhất là trong lĩnh vực văn học.

  Nếu bạn nhận ra Thica.net thiếu một bài thơ hay nào đó, hãy sử dụng trang Đóng góp để đề nghị Thica.net chọn đăng. Tương tự, nếu bạn cảm thấy tác phẩm ABC đang được đăng là chưa hay, vui lòng liên hệ với Thica.net và chúng tôi sẽ xem xét xóa đi. Tất nhiên, mọi ý kiến khác (lỗi chính tả, thơ sai, lỗi đường dẫn, giao diện xấu, font chữ khó đọc…) đều được chúng tôi đón nhận và trân trọng.

  Trong thời gian tới, Thica.net sẽ có thêm nhiều thay đổi. Tất cả những đóng góp của bạn sẽ giúp Thica.net dần dần trở nên hoàn thiện hơn.

  Thica.net