Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Quán bạn

  Tác giả:

  Gặp bạn chiều mưa nơi quán bạn
  chung bàn đối mặt – giọt mưa xiên
  sợ pha lê vỡ theo khoảng lặng
  bạn vô tình (hay cố ý ?) huyên thuyên

  ta từng có một thời để nhớ
  sáng lắm vầng trăng chốn bạt ngàn
  ở đó tình yêu thơm cỏ dại
  gió vô tình (hay cố ý ?) bay ngang…

  ở đó rừng giăng sương nối núi
  bếp lửa cơi bùng ấm suốt đêm
  ở đó thơ tình không giấy viết
  thuộc lòng từng chữ dễ dầu quên

  quán bạn tiếc không là ở đó
  mưa chiều không đủ níu chân nhau
  sực tỉnh cho dù chưa quá chén
  chiều mưa vừa đủ lạnh câu chào

  Phải ta trẻ lại được, thì…
  anh làm Vô Kỵ bút chì cầm tay
  tình theo năm tháng còn phai
  huống hồ giữ đậm nét mày Triệu Minh

  Bình luận

  ví dụ: http://www.example.com

  Lời bình: (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)