Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Anh Tuyến • […]

  Rồi sáng hôm sau nó lại đi
  Vẫn cao, vẫn lớn, vẫn lầm lì
  Áo vai vẫn bạc màu sương gió
  Vẫn thế, ngang tàng, vẫn cứ đi

  Nó đi! Ai biết những phương nào!
  Khói lửa non sông uất hận trào
  Một hôm súng nổ rền biên ải
  -Phan-Thái-Thành ơi! vĩnh biệt nhau!

  […]

 • Thằng em bé


  […]

  Ðây ảnh chàng trai em của tôi
  Phong sương đã đổi nét em rồi
  Em không gầy yếu như xưa nữa
  Em lớn ngang tàng, vượt cả tôi

  Khuôn mặt xương xương nắng sạm đen
  Miệng cười hóm hỉnh đậm đà duyên
  Nhớ thương dâng cả về đôi mắt
  Ðôi mắt thông minh sáng dịu hiền

  […]