Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Bình Nguyên Lộc


 • Dâng má thương


  Từ đáy thời gian, dậy tiếng ru,
  Ầu ơ lời má, giọng trầm phù
  Má ơi, hồn đất bao năm thiếp
  Bỗng chốc trưa nay vẳng, tít mù.

  Kẽo kẹt xà nhà tiếng võng đưa
  Đâu đây đồng vọng cõi xa xưa:
  Thổ ngơi thơm phức; hồn ma cũ,
  Lòng rộn vui mà mắt lệ mờ.

  Ngày qua, năm tháng cứ trôi xuôi
  Một phút nhớ xưa, thoắt ngậm ngùi.
  Những ngỡ tro tàn trong bếp lạnh,
  Hay đâu than ngún dưới tro vùi.

  Ngược dòng năm tháng mấy dòng này
  Những áng tuyết xưa gợi lại đây
  Gởi cả muôn thương cùng vạn nhớ…
  Tân Uyên đất má, thảm vơi đầy.