Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Bùi Công Minh

Bui Cong Minh NVTPHCM

Nhà thơ Bùi Công Minh sinh năm 1947 tại thành phố Đà Nẵng.

Ông tốt nghiệp Khoa Ngữ văn Trường đại học Sư phạm Hà Nội năm 1967, sau đó có nhiều năm sống và làm việc tại Hà Nội. Từ năm 1992, ông về sống và làm việc tại Đà Nẵng. Ông từng trải qua nhiều công việc: dạy học, phục vụ trong quân đội, làm công tác quản lý. Hiện nay Bùi Công Minh là Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố Đà Nẵng. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ tháng 2 năm 2012.

Tác phẩm đã xuất bản:

  • Ngày và đêm (thơ, NXB Quân đội Nhân dân, 1994)
  • Lặng lẽ mình (thơ, NXB Hội Nhà văn, 1996)
  • Gió mặn – Lời yêu (thơ, in chung với Ngô Liên Hương, NXB Đà Nẵng, 2007)
  • Động và tĩnh (thơ, NXB Hội Nhà văn, 2012)