Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Bùi Ngọc Phúc


 • Làng tôi mùa đông


  […]

  Làng tôi mùa đông
  Ngỗ nghịch đám học trò đầu đội mũ rơm
  Lầy lội đường xa, cồn cào bụng đói
  Trời rét căm căm, chồn chân gối mỏi
  Phong phanh áo vá đến trường

  Làng tôi mùa đông
  Chợ Bút, Chợ Lồng, Chợ Bể, Điền Hộ, Tiên Nông…
  Buôn thúng, bán bòn mớ khoai, bơ gạo
  Không có xà phòng, hái quả găng giặt áo
  Tiếng guốc đêm đông gõ phím đường làng

  […]

 • Gánh nước chiều ba mươi


  […]

  Thùng nước cuối năm sóng sánh, thầm thì
  Bốn mùa đi dồn một ngày đầy ắp,
  Có cánh én chao nghiêng thùng nước bạc
  Có nụ cười em long lanh mây bay.

  Gánh nước em đi mát cả hàng cây
  Gọi lộc nảy, hoa xòe ríu rít
  Thời gian trôi nhanh, thời gian bịn rịn
  Bỗng nhịp nhàng theo bước chân em.

  [..]