Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Bùi Nguyễn Trường Kiên


 • Ca dao và mẹ


  […]

  Lớn từ dạo đó ta đi
  Chân mây góc biển mấy khi quay về
  Mẹ ngồi lặng cuối bờ đê
  Đếm năm tháng đếm ngày về của ta
  Mai vàng mấy lượt trổ hoa
  Hàng hiên hanh nắng sương sa mấy lần

  […]