Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Bùi Quang Thanh


 • Hà ơi


  Chén rượu trắng chắc em không biết uống
  Khói hương thơm bay hết cả lên trời
  Giọt lệ anh rơi vào lòng đất
  Có ấm chỗ em nằm?
  Hà ơi!
  Mười chị em ngủ hai tám năm trời
  Ngàn thông xanh như tóc em mười bảy
  Cụm sả ai trồng thơm trong nắng cháy
  Thay hương bồ kết bạn anh mong

  […]