Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Cảnh Giang

Canh Giang

Nhà thơ Cảnh Giang sinh ngày 2 tháng 3 năm 1949, quê ở xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Nguyên là hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Lưu Trọng Lư ở xã Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình, ủy viên Ban kiểm tra Hội viên Hội văn học nghệ thuật Quảng Bình, chi hội phó Chi hội Di sản văn hóa Việt Nam huyện Bố Trạch, Quảng Bình, ủy viên Ban chấp hành Hội Cựu giáo chức huyện Bố Trạch, Chủ tịch Hội Cựu giáo chức xã Thanh Trạch, chủ nhiệm câu lạc bộ thơ xã Thanh Trạch.

Tác phẩm đã xuất bản:

  • Thời gian chưa xa (Tập thơ, Nhà xuất bản Thuận Hóa, 1977)
  • Tình cát (Tập thơ, Nhà xuất bản Thuận Hóa, 2000)
  • Ước mơ xanh (Tập thơ thiếu nhi, Nhà xuất bản Thuận Hóa, 2003)
  • Trước biển hoàng hôn (Tập thơ, Nhà xuất bản Thuận Hóa, 2006)
  • Lời ru của biển (Tập thơ, Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2011)