Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Cao Tiêu

Nhà thơ Cao Tiêu tên thật là Hoàng Ngọc Tiêu, sinh ngày 16 tháng 1 năm 1929 tại xã Dưỡng Thông, huyện Kiến Xương, Thái Bình.

Cao Tiêu cùng gia đình di cư vào Nam năm 1954. Ông học khóa 4 trường Võ bị Quốc gia Đà Lạt rồi tham gia quân đội, mang hàm đại tá nắm chức cục trưởng Cục Tâm lý chiến thuộc Tổng cục Chiến tranh Chính trị.

Từ năm 1968 đến năm 1975 ông cũng là chủ nhiệm nguyệt san Tiền phong và bán nguyệt san Chiến sĩ Cộng hòa, cơ quan ngôn luận của Quân lực Việt Nam Cộng hòa.

Năm 1970 ông đoạt giải Văn học Nghệ thuật của Việt Nam Cộng hòa với tác phẩm Hoa trăng.
Ông còn là thành viên của hội đồng giám khảo bộ môn thơ của Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Việt Nam Cộng Hòa năm 1974.
Sau năm 1975 ông tị nạn tại Hoa Kỳ và sống ở bang California cho đến khi qua đời vào ngày 14 tháng 2 năm 2012.

Tác phẩm đã xuất bản:

  • Quan niệm về cái chết qua thi ca và triết lý (tiểu luận, do Khai Trí xuất bản tại Sài Gòn, 1970)
  • Sứ trình (bút ký công du Đài Loan, do Nam Chi Tùng Thư xuất bản, 1970)
  • Đăng trình (thi tập, do Ngọc Nữ xuất bản, 1971)
  • Tuyển tập thơ nhạc gồm 12 bài thơ do 15 nhạc sĩ phổ nhạc (Bội Ngọc xuất bản, 1971)
  • Cao Tiêu thi tuyển gồm các bài thơ chữ Hán (Hoàng Gia Huynh Đệ xuất bản tại California năm 2002)
  • Cao Tiêu thi tuyển gồm 232 bài nguyên tác Hán thi, do tác giả diễn nghĩa, chú thích và dịch thơ