Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Châu Liêm


 • Tháp nắng


  […]

  Dừng đây sau bóng núi
  Dăm kẻ không nhà mơ cố hương
  Gạch đá ngậm ngùi phơi đổ nát
  Ngói đỏ giờ ai xây
  Như môi cười say tiếng hát
  Nơi đây: Suối độc – Rừng sâu
  Nắng trưa ngời khóe mắt
  Có người tay đã nâng cao
  Tình đằm sương gió
  Ánh thép nở hoa bừng lửa đỏ
  Tiếng đục dậy lên đường

  […]