Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Chu Thị Hằng


 • Mẹ


  […]

  Một người bán rau
  Nặng nhọc bước qua – như mẹ ta
  Như người đã sinh ra và nuôi ta khôn lớn
  Một người bán rau kéo lê cái bóng của minh
  Như mẹ
  Kéo lê nỗi đau không người chia sẻ