Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Dương Thuấn


 • Đi tìm bóng núi


  Bây giờ ngựa về tàu khác
  Một mình anh ôm câu hát
  Đi tìm bóng núi ngày xưa

  Bây giờ không còn cơn mưa
  Hai đứa đội chung tàu lá

  Bây giờ không còn mùa hạ
  Góc chiều đỏ chín chờ mong

  Bây giờ em đã theo chồng
  Lên núi phát nương tra lúa

  Bây giờ buông hờ nỗi nhớ
  Anh lang thang giữa loài người