Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Đặng Ngọc Khoa


 • Đa mang


  […]

  Đừng khóc nữa em sáng thời gian
  Hóa thạch nghìn năm máu dã tràng
  Ngọc của đời nhau vùi xanh cát
  Có một ngày bừng hoa vông vang

  Đừng khóc nữa em giữ về sau
  Mé biển rừng đêm những toa tàu
  Đa mang yêu dấu, đa mang nhớ
  Sẽ trọn đời ta đa mang nhau

  […]