Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Đỗ Mai Hòa


 • Buôn gì


  Ngày qua đi,
          tháng qua đi
  Còn gì ở lại,
          chắc vì ế thôi!
  Tôi rao bán cả gia tài
  Đi mua những cái chẳng người nào mua!
  May gỡ được nửa bàn thua
  Không tay trắng,
          để vẫn chưa hận người.
  Chỉ còn lại nửa đời tôi…