Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Đặng Hiền

Dang Hien

Nhà thơ Đặng Hiền sinh năm 1958 tại Hòa Vang, Quảng Nam trong một gia đình tư sản.

Ông theo học cấp ba tại trường trung học Phan Châu Trinh ở Ðà Nẵng. Khi xảy ra biến cố tháng Tư năm 1975, cha ông bị đi tù cải tạo ba năm vì có dính líu đến một đảng chính trị ở Miền Nam Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp cấp ba Đặng Hiền không thể tiếp tục học đại học hay xin việc làm vì lí lịch xấu. Thời kì này gia đình ông gặp rất nhiều khó khăn.

Vào năm 1978 cha Đặng Hiền ra tù, gia đình ông quyết định vượt biên đi định cư tại Hoa Kỳ vào năm 1979. Trước khi vượt biên Đặng Hiền đã cưới vợ.

Sang Hoa Kỳ ông tiếp tục đi học và tốt nghiệp trường đại học Long Beach, Califonia.

Tháng 8 năm 2002 Đặng Hiền được mời tham gia tạp chí Hợp Lưu với tư cách tổng thư kí, và sau đó đến đầu năm 2005 trở thành chủ biên của tạp chí này. Hiện nay ông sống cùng gia đình tại California, Hoa Kỳ.

Tác phẩm đã xuất bản:

  • Thơ Đặng Hiền (1994, Hoa Kỳ)
  • Bài hai mươi (1997, Hoa Kỳ)