Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Đinh Thị Vân Anh


 • Độc thoại


  […]

  Vắt đời ra một chữ tâm
  Cô đơn đi giữa cõi lâm xâm. Buồn
  Níu lòng qua buổi dại khôn
  Bỗng nghe thấy một phần hồn vừa rơi

  Đêm qua rách ánh sao trời
  Mảnh trăng hun hút như cơi đựng trầu
  Hai tầng mây chạm vào nhau
  Loé ra một ánh chớp màu. Trần gian

  […]

 • Kẻ chợ


  […]

  Thà cô quạnh giữa đất trời
  Còn hơn quạnh giữa vạn người trần gian
  Một bờ. Dăm cõi bôi toan
  Có chê rượu nhạt. Cũng tàn cuộc vui

  Trót đa mang cái nghiệp. Người
  Thôi thì múa họng… khóc cười một phen