Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Đinh Vũ Ngọc

Dinh Vu Ngoc

Nhà thơ Đinh Vũ Ngọc tên thật là Đinh Văn Bảo, sinh năm 1935.

Trước năm 1975 ông từng là hiệu trưởng trường Trung học Quế Sơn tại Hội An, quận Hiếu Nhơn, tỉnh Quảng Nam.

Ông qua đời ngày 26 tháng 1 năm 2014 tại Quảng Nam.

Tác phẩm đã xuất bản:

  • Đường thi cảm dịch (Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2000)
  • Chiếc áo tơ vàng (Nhà xuất bản Đà Nẵng, 1998)
  • Nắng vườn xưa (Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2006)