Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Đỗ Hữu


 • Chiều Việt Bắc


  […]

  Con đường đất đỏ mờ sau bản
  Thung lũng vàng lơ, nắng trở chiều.
  Núi biếc chập chùng vây ải lạnh
  Dặm về lá đổ phấn tàn xiêu.

  Rừng núi âm u chiều Việt Bắc
  Chầy ngày lạc bước, ai ngồi than.
  Buồn xưa chiều đọng sầu lau lách
  Chòi cũ nằm nghe gió dặm trường.