Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Đỗ Minh Hùng


 • Qua nhà


  […]

  Nhỡ em chẳng tiếp thì sao?
  Nhỡ em chẳng muốn tôi vào nhà chơi?
  Nhỡ em chẳng chịu… mời ngồi?
  Bố mẹ em chẳng muốn tôi đến nhà?
  Nhỡ em đã hẹn hôm qua
  Với người nào đó đến nhà hôm nay?

  […]