Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Đỗ Thị Thanh Bình


 • Ấm nồng


  Xin anh đừng là mây bay
  Suốt đời em không với tới
  Xin anh đừng làm con suối
  Bởi nguồn sẽ đổ về sông
  Xin anh đừng là vừng đông
  Cho em chói loà đôi mắt
  Xin anh đừng là khoảnh khắc
  Để rồi tan biến hư vô

  […]