Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Đỗ Trọng Khơi


 • Dâng


  Giọt buồn em hãy rót đi
  Ngoài kia vũ trụ đang kỳ phôi thai
  Mùa thu dường đã mệt nhoài
  Heo may rười rượi, cây thay lá vàng
  Kiếp người ta đã nhận mang
  Xin em giữ trọn cho cam lòng trời
  Giọt buồn cứ vợi sang tôi
  Dẫu bao nhiêu vẫn một lời rằng thương
  Mẹ cha trao gửi sắc hương
  Đời trao em nỗi vui buồn trong tim
  Chân thành tha thiết yêu tin
  Mình dâng nhau khúc hát tìm về nhau.