Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Đoàn Thị Tảo


 • Cho một ngày sinh


  Thế là chị ơi
  Rụng bông gạo đỏ
  Ô hay, trời không nín gió
  Cho ngày chị sinh

  Ngày chị sinh trời cho làm thơ
  Cho nết buồn vui bốn mùa trăn trở
  Cho làm một câu hát cổ
  Để người lí lơi

  Vấn vương với sợi tơ trời
  Tình riêng bỏ chợ, tình người đa đoan