Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Đoàn Thêm


 • Tặng hoa


  Chợ Tết Ðồng Xuân ngắm một người
  Làn mi khoé mắt đậm duyên tươi
  Theo chân du khách khen hoa đẹp
  Tay ngọc che môi giấu nụ cười

  Vui bước năm sau tới Ngọc Hà
  Mưa xuân phơ phất động lòng hoa
  Xem lan lại thấy bông đào cũ
  Giây phút nhìn nhau, bỗng nhớ ra

  Trùng phùng liên tiếp suốt ba xuân
  Chẳng nói không rằng cũng thấy thân
  Ước hẹn bao giờ, sao vẫn gặp?
  Xa trông thoáng bóng đã mong gần

  Hai mươi năm lẻ nước mây trôi
  Giấc mộng tầm xuân sớm tỉnh rồi
  Chợ Tết trời Nam hoa vẫn thắm
  Nhớ bàn tay ngọc lúc che môi

  […]