Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Đoàn Vị Thượng

Nhà thơ Đoàn Vị Thượng tên thật là Trần Quang Đoàn, có thơ in báo từ trước năm 1975. Ông từng là nhà giáo, hiện nay công tác tại báo Giáo dục và Thời đại.

Tác phẩm đã xuất bản:

  • Ngôi trường, hoa phượng và tôi (thơ, 1987)
  • Thơ Đoàn Vị Thượng (1988)
  • Chuyện tình chim hót (truyện dài, 1989)
  • Môi thơm (truyện dài, 1990)
  • Tóc em còn thả mùa đi học (truyện dài, 1991)