Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Duy Phi


 • Em


  Sớm sớm em đi làm
  Đỏ lửa từ gà gáy
  Con dậy cơm canh đấy
  Ăn no con đùa chơi

  Những chiều về mồ hôi
  Áo nửa khô nửa ướt
  Con khát lăn vào ngực
  Là lúc em nghỉ ngơi!

  […]