Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Duyên Anh


 • Niên thiếu


  […]

  Anh bảo em nhiều nhớ hết không
  Những lời tháng sáu có mưa giông
  Những câu tháng bảy heo may lượn
  Tháng tám tình xanh tháng chín hồng

  Em vỡ lòng yêu cuối tháng mười
  Chiếc hôn tháng một cháy bùng môi
  Tháng mười hai gọn vòng tay ấm
  Đó lúc hồn anh biết rã rời…