Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Hồng Thanh Quang


 • Khúc mùa thu


  Đã biết ta giờ không trẻ nữa
  Sao thương ai ở mãi cung Hằng
  Lời nguyện cũ trên đầu như nguyệt quế
  Chẳng chịu nhoà khi tới giữa mùa trăng

  Tôi đã yêu như chết là hạnh phúc
  Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em
  Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc
  Có điều chi em mải miết đi tìm ?

  […]