Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ H.Man

Hman

Nhà thơ H.Man tên thật là Phạm Văn Mận, sinh năm 1954, quê ở làng Bảo An, xã Điện Quang, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Làm thơ từ năm 1972. Ông là hội viên Hội nhà văn Thành phố Đà Nẵng đồng thời là sáng lập viên nhóm Thiên bút thi hữu Quảng Ngãi.

Hiện nay ông là trưởng đại diện văn phòng Nhà xuất bản Văn học tại Đà Nẵng và sinh sống cùng gia đình tại đường Núi Thành, Đà Nẵng.

Tác phẩm đã xuất bản:

  • Tạ ơn người (thơ, Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Quảng Ngãi, 2008)
  • Mưa mùa bất chợt (thơ, NXB Văn học, 2010)
  • 35 bài lục bát (thơ, NXB Văn học, 2011)
  • Những mảnh tình rời (thơ, NXB Văn học, 2013)