Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Hà Thượng Nhân


 • Nhớ Hà Nội


  Đêm nay đối bóng mình ta uống
  Rượu cũng hình như có lệ pha
  Đất trích Tầm Dương đưa tiễn bạn
  Ngàn sau còn lại khúc Tỳ Bà
  Xa quê mới chỉ vài trăm dặm
  Bạch Lạc Thiên lòng đã xót xa
  Ta nhớ bỗng dưng mà nhớ quá
  Chùa khuya chuông đổ tiếng ngân nga…
  Tiếng ai chào hỏi bên hàng xóm?
  Những luống hoa tươi mận Ngọc Hà

  […]