Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Hà Văn Thịnh


 • Định mệnh


  […]

  Lịch sử dạy ta rằng đảo, sóng Biển Đông
  Là máu thịt của giang sơn tổ quốc
  Là một nửa của hồn thiêng Đất – Nước
  Chẳng thể đem cho, đem bán vật vờ!

  Ta hiểu cuộc đời không phải giấc mơ
  Nên trang sách phải tựa mình bên giá súng
  Định mệnh bắt đầu bằng linh danh Phù Đổng
  Tuổi thơ giữ nước quên mình

  Định mệnh cảnh báo rằng
  Nhẹ dạ Mỵ Châu ơi
  Một phút buông trôi
  Ngàn năm không xóa nổi
  “Tình” Ải Bắc
  Là khôn lường gian dối
  Lông ngỗng bay
  Trắng bợt chữ “NGỜ”?

  […]