Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Heinrich Heine


 • Anh và em


  Anh và em không hẹn,
  Cùng đi chuyến xe đêm.
  Hai đứa cười vui vẻ,
  Chỉ mình anh với em.

  Sáng ra ta kinh ngạc,
  Thấy người khách thứ ba
  Là tình yêu lậu vé
  Lén vào ngồi bên ta.

  (Thái Bá Tân dịch)