Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Hồ Đắc Thiếu Anh

Hồ Đắc Thiếu Anh

Nhà thơ Hồ Đắc Thiếu Anh sinh ngày 23 tháng 9 năm 1950, tại Thành Nội Huế, quê gốc ở xã An truyền, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên. Thân phụ của bà xưa là quan Nam triều Bộ Lễ, Bộ Học, Uỷ viên phiên dịch sử liệu Việt Nam của Trường Đại học Luật khoa Huế. Thân mẫu là một nghệ nhân ẩm thực của đất Thần Kinh. Bà tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính – Kế toán nhưng lại lập thân bằng con đường thơ văn và còn là một chuyên gia ẩm thực chay tài hoa.

Bà tham gia nhiều hoạt động văn hoá, xã hội và nghệ thuật, hiện bà là hội viên Hội nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, Ban biên tập tủ sách Nhớ Huế, Ủy viên Ban Từ thiện Hội đồng hương Thành phố Huế, Uỷ viên Câu lạc bộ Văn hoá Huế, Phó Ban văn Hóa – Xã hội – Từ thiện Hội đồng hương Thừa Thiên Huế, Ủy viên Hội Phụ nữ từ thiện Đồng Tâm thuộc Hội Phụ nữ từ thiện Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện nay nhà thơ đang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tác phẩm đã xuất bản:

 • Mênh mông chiều (thơ, NXB Trẻ, 1992)
 • Giọt buồn nghiêng (thơ, NXB Trẻ, 1998)
 • Hương chùm kết (VCD thơ nhạc, NXB Âm Nhạc, 2002)
 • Mưa rêu (thơ, NXB Trẻ, 2003)
 • Biển ngọt (thơ, 2006)
 • Sông mùa trẻ lại (VCD thơ nhạc, 2006)

  • Cám ơn vô lượng


   Kể từ lòng mẹ tịnh yên
   Con theo dòng cuốn đến miền bôn ba
   Nẻo về thoắt gần thoắt xa
   Vi vu hạt bụi ta bà như chơi
   Bốn phương ngã nguyện vì người
   Mười phương pháp độ ngời ngời chân như

   […]