Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Hồ Vi

Nhà thơ Hồ Vi tên thật là Trần Vĩnh, còn có bút hiệu khác là Trình Vân, sinh năm 1926. Trong kháng chiến chống Pháp ông là thư kí đại đội trinh sát tại Trung đoàn 101 đóng ở Quảng Trị, cùng đơn vị với nhà văn Phùng Quán. Hồ Vi có nhiều thơ đăng trên báo Giết Giặc, tờ báo kháng chiến của Quảng Trị thời đó, cùng với nhà thơ Hải Bằng. Ông qua đời khi mới ngoài hai mươi tuổi vì vấp phải lựu đạn gài còn sót lại sau một trận đánh. Trong tác phẩm Ba phút sự thật của mình, Phùng Quán có những trang viết rất cảm động về câu chuyện cuộc đời của Hồ Vi.


 • Lời quê


  Mấy bữa ni rồi trời thiếu nắng
  Chừng chưa bưa lụt nước còn cao
  Khi hôm bộ đội hành quân tới
  Trấn thủ dầm phơi chật cả sào

  Mạ mi đem dũi ra ngoài ruộng
  Kiếm ít đam cua chút của đồng
  Thêm đôi ba miếng anh em đỡ
  Của nhà quê kiểng buổi thu đông

  […]