Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Hoàng Như Mai


 • Thư không gửi


  […]

  Nhân thế xưa nay thường vẫn thế
  Sáng trưng bạch lạp tiệc truy hoan
  Thâu đêm cuồng loạn thiêu thân thể
  Lệ nến long lanh rỏ mặt bàn

  Cầm bút băn khoăn viết những gì
  Cái gì đích thật cái gì nghi
  Ấy là ảo giác hay chân tướng
  Bất lực thay đầu óc nghĩ suy

  Cái thực nhiều khi là cái mộng
  Tầm thường là kẻ rất cao siêu
  Kìa trông cái tốt đang hư hỏng
  Cái xấu đang khoe vẻ mĩ miều

  […]