Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Hoàng Trọng Thắng


 • Hương cau


  Thôi đừng giận nữa em ơi
  Thời gian thấm lạnh một đời nhớ mong
  Chín sông mười khúc đau lòng
  Cánh buồm trăm hướng còn trông một bờ

  Giận anh, giận đến bao giờ
  Chim về mất tổ ngẩn ngơ cây cành
  Cái ngày em mới gặp anh
  Hương cau ngan ngát vườn xanh gió chiều

  […]