Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Hoàng Trúc Ly


 • Tuyệt bút


  Mai này tôi chết đi
  Nằm nghe hồn cô độc
  Trời chiều không nói năng chi
  Em ơi sao em không khóc
  Mai này tôi chết đây
  Vì sao em không khóc
  Vết thương mửa máu tôi nào hay
  Như xế chiều nay như sáng nay
  Tôi viết từng trang tuyệt bút
  Mai này tôi chết đây
  Nắng ơi nắng trời ơi nắng
  Nửa đêm sáng quá tôi nào hay
  Mùa xuân vừa nguôi cay đắng

  […]